İcazə verin özümü təqdim edim.
- 저를 소개합니다.

Mənim adım Məmməddir.
- 제 이름은 메메드입니다.

Sizin adınız nədir?
- 당신의 이름은 무엇입니까?

Mənim adım Su-midir.
- 제 이름은 수미입니다.

Tanış olmağımıza çox şadam.
- 만나서 반갑습니다.

Mən də.
- 저도요. (likewise)
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요