Salam, Məmməd.
- 안녕, 멤메드.

Salam, Elnur, necəsən?
- 안녕, 엘누르.  어떻게 지내?

Yaxşıyam, sən necəsən?
- 잘 지내.  너는 어떻게 지내?

Mən də yaxşıyam, çox sağ ol.
- 나도 잘 지내, 고마워.

Tanış ol, bu mənim qardaşımdır, Adı Akifdir.
- 내 동생을 소개할께. (meet my brother)  그의 이름은 아키프야.

Çox gözəl, çox şadam.  Mənim adım Elnurdur.
- 만나서 매우 반가워.  내 이름은 엘누르야.

Tanış olmağımıza şadam.
- 만나서 반가워.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요